ช่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้ : มาทำความรู้จักกับ ๑๐ ประเทศ สมาชิกอาเซียน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำประปานาสร้าง เทศบาลนครนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ สาระต้องรู้ วิธีแยกขยะให้ถูกสี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "การบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชา"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีจัดการขยะ ด้วยหลัก ๓ ช.
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รู้ไว้ปลอดภัย...จากไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน เป็นโรคไข้เลือดออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ภาคกลางได้รับผลกระทบ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเซียน ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะตามถังขยะแยกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ มาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ "ขับขี่รถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ บัตรอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ลดเร็ว ลดเสี่ยง ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการ 3Rs
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณถนนรถไฟตะวันออก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประดิษฐ์ของตกแต่งเทศกาลวันคริสต์มาสและปีใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม กำหนดการยื่น แบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การดูแลผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น
 •  
 • กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์..."คนรักคลอง""ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเชิงรุก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ “รวมพลังสร้างสุขภาพ นครปฐมแข็งแรง”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ขอขอบคุณในความร่วมมือในงานลอยกระทง ที่ร่วมกันใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 •  
 • ประชาสัมพันธ์รณรงค์ หัวข้อ " IQ กับ EQ "
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการอบรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังดักไขมัน..ในครัวเรือน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว วิธีคุมกำเนิด
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์" วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง “คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์”
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑๔ พฤศจิกายนวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยในตลาดอย่างถูกวิธี
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ต้นไม้แค่ต้นเดียวช่วยลดมลพิษ..ได้มากกว่าที่คิด..Be the Solution to Soil Pollution
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะของผู้ให้บริการอาหาร
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๙ ข้อห้ามวันลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๑ ครอบครัว ๑ กระทง ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำและสืบสานประเพณีลอยกระทง
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐมขอเชิญร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๑ "คืนเพ็ญงามอร่าม...พระราชวังสนามจันทร์"
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ๓๑ ตุลาคม สุขสันต์วันฮาโหลวีน
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ "เสียวฟัน ทำอย่างไร?"
 •  
 • "หยุด เลิก ให้" ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนก
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ตลาดสด ตามหลักสุขาภิบาล
 •  
 • ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเชิงรุกใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑