สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครนครปฐมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งถนนดังกล่าว จะปิดการจราจรบริเวณถนนริมคลองเจดีย์บูชาหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพระงาม ความยาวประมาณ 300 เมตร ไม่ให้ยานพาหนะผ่าน เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. สำหรับพ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าหลากชนิดมาวางขาย เช่น ผ้าทอ เครื่องเงิน ภาพเขียน ผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาหารการกิน เช่น ขนมครก ขนมเบื้อง ผัดไท หมูย่าง น้ำผลไม้ ขนมหวานต่างๆ ถนนคนเดินทวารวดีศรีนครปฐมสายนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ และคนต่างจังหวัด จะหลั่งไหลมาในอนาคต เพราะการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว และเป็นทางผ่านของถนนสายเพชรเกษม ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดภาคใต้