ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8) > ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ เครื่องที่ ๕ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๐๐ นิ้ว จำนวน ๑๔ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ไม้แบดมินตัน,ลูกแบดมินตัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ตาข่ายตะกร้อ,ลูกตะกร้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ (ลูกเทนนิส,สปิด แลดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียงฯ พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดนางสงกรานต์และผู้ถือป้าย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการแสดงกลองยาวแคนประยุกต์ จำนวน ๘ วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำข้าวกล่องพร้อมเครื่องดื่มฯ จำนวน ๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลัยและน้ำอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแลนและพลาสติกใส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ ๓ โรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโต๊ะประชุม ๑๖ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข กพ-๘๔๓๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๔๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๙๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานการสอน จำนวน ๒ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าระบายสีขาว และผ้าระบายสีเหลือง จำนวน ๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๙.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๑๓๐ ลิตร/นาที จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ปแระปา จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ปแระปา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๔-๐๐๑๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ปแระปา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อท่อและอุปกรณ์ปแระปา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๘๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๔ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด ๖.๐ มิลลิลิตร x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต จำนวน ๘ แผ่น ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๗๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถบรรทุก ส ๙๐๔ นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง (สำเนาราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๕)
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง (สำเนาราคากลางงานก่อสร้าง แบบ ปร.๔)
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ตามหนังสือขัอตกลง เลขที่ ๓๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง (สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (แบบ บก.๐๑)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง (สำเนาบันทึกข้อความพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างฯ)
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ หลัง (สำเนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๕๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๐๘ นฐ ๘๕-๒๘๑๓ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๕๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๘๐๕ นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๕๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๒ เครื่อง
จ้างซ่อมรถขยะ ส ๔๒๒ นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสนามจันทร์ ๗ (ซอยสุขยั่งยืน) จากถนนสนามจันทร์จนถึงสุดซอย จำนวน ๑ โครงการ
ซื้อวัสดุสร้างภาพสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๘๙๒๓ นฐ จำนวน ๓๐ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อและอุปกรณ์ประปา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบเข็มเจาะ โรงเรียนอนุบาลประปานคร เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง สำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานสอน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค ขนาด ๑๘ ลิตร จำนวน ๑๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กแผ่น ขนาด ๖.๐ มิลลิเมตร x ๔ ฟุต x ๘ ฟุต จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าซ่อมบำรุงรถดูดเลน ส ๙๐๓/๑ ทะเบียน นฐ ๘๖-๙๑๑๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุก ส ๙๐๔ ทะเบียน นฐ ๘๕-๔๔๕๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มถวายพระเกียรติ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครปฐม เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบบของกรมโยธาธิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ชั้นล่างโล่ง พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ชั้นล่างโล่ง พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ชั้นล่างโล่ง พร้อมขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนอนุบาลสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อไทรเกาหลี สูง ๓ เมตร ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อชุดโต๊ะเขียนแบบ จำนวน ๒๕ ชุด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานสอน จำนวน ๓ เครื่อง ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อชุดโต๊ะเขียนแบบ จำนวน ๒๐ ชุด ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๓๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อยางนอก BS ๒๑๕/๗๐ R๑๕ รุ่น R๖๑๑ จำนวน ๘ เส้น ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อลูกเปตอง ชนิดแข่งขัน ๑ ชุด มี ๓ ลูก ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๒๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดกวาดถนนและทางเท้าเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑๖ สาย ระยะทาง ๑๔,๒๒๗.๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไทรเกาหลี สูง ๓ เมตร จำนวน ๑๐๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโต๊ะเขียนแบบ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๕๐ นิ้ว จำนวน ๓ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๒๒ ทะเบียน นฐ ๘๘-๒๕๘๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๔๐๘ นฐ ๘๕-๒๘๑๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๒๕ นฐ ๘๘-๙๒๗๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด ๘๕ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ใช้กับรถขยะ ส ๔๒๖ นฐ ๘๙-๐๕๗๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ส ๘๐๕ ทะเบียน นฐ ๘๙-๐๙๗๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ จำนวน ๑๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา สำหรับงานสอน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข่าวเทศบาลนครนครปฐม ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๕๙๔ พร้อมเพลท ๔ สี ๔ หน้า ขนาด ๓๙.๕๐x๕๔.๕๐ ซม. จำนวน ๑,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเช่าโต๊ะสำหรับการประกวดโครงงาน จำนวน ๑๒๕ ตัว ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๒๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม (ชุดใหญ่) จำนวน ๑ ชุด ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ๔๑๔๓ นฐ จำนวน ๕ รายการ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์อากาศ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมเครื่องทำน้ำพุ จำนวน ๑๔ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓๒ ตัน ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ จำนวน ๔๐,๐๐๐ แผ่น ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างเหมาจัดพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑,๒๕๐ ใบ ตามหนังสือข้อตกลง เลขที่ ๓๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
จ้างทำป้ายไวนิลลดปัญหามลพิษทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๘๙๒๓ นครปฐม จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง